Den gode historie: Jeg var hård og kontant

Det er fredag og det er sen eftermiddag. Vi skal have en historie at gå på weekend på. Det er tid til Den Gode Historie fra praksis i socialt arbejde – del 5.

Det er interessant med de historier, jeg får tilsendt. De er vidt forskellige. De kan noget forskelligt. Fælles for dem er, at de åbner den sorte boks i socialt arbejde og frem for alt viser, at det er det relationelle arbejde og den personlige og faglige indsats og kontakt, der er bærende hele vejen igennem. Har du en god historie fra din praksis, så skriv til mig.

Denne historie er ret kort og jeg fik den som en besked i messenger. Den er skrevet af socialrådgiver Tine Kløvested. Tak!

Her kommer den og den viser, hvordan arbejdet bare skal gøres, når opgaven er at erstatte ledighed med beskæftigelse:

“Jeg sidder som socialrådgiver i jobcenter med jobparate.

Jeg havde indtil i mandags en borger, der op til flere gange aflyste vores møder med begrundelser som: Jeg er faldet, jeg kom for sent til bussen, jeg havde glemt det var i dag….

Da jeg var forholdsvis ny, og vi i vores lille team var ramt af langtidssygemeldinger, var jeg ret usikker på, hvad jeg skulle gøre. Jeg valgte at følge min mavefornemmelse. Ved sidste afbud, hvor begrundelsen var, at han var faldet på stationen godt 2 km. fra jobcenter valgte jeg at vores møde skulle foregå lige efter et andet møde og jeg ville derfor hente ham. Han blev temmelig overrasket og sagde, hvis jeg havde tid til at vente ville han møde op dog senere end planlagt.

Da han kom fik vi en god snak omkring hans lange periode uden at have været i tilbud og jeg lagde derfor en vifte op af tilbud. Han valgte meget modvilligt det grønne område. Der var ingen tvivl om, at han ikke brød sig om, at jeg kom som ny og ikke var ”sød”, men blot var hård og kontant.

Han startede i tilbud og allerede efter godt 1 måned ringede han og fortalte, at lederen havde anskaffet ham en bil, så transporten blev lettere. I fredags efter godt 4 måneders beskæftigelse ringede han for at fortælle, at han havde fået ordinært arbejde. Han sluttede med at sige, at han kunne have valgt blot at afmelde sig på jobnet, men da jeg havde givet ham troen på sig selv og motivationen, så ville han gerne takke mig for at have hjulpet ham. Det syntes jeg bestemt er en positiv historie.”

Opgør med myten om den udnyttende ledelse

Hvordan lykkes organisationer i det sociale felt? Det er et spørgsmål, der bliver stillet i en tid, hvor det sociale område og fagene i socialt arbejde er under et kæmpe pres.

Nedskæringer har præget området i årevis, og igen skal kommuner spare to- og trecifrede millionbeløb på 2017-budgettet. De store velfærdsområder, beskæftigelse, udsatte børn, handicap, er gennemsyret af en overdreven og paralyserende bureaukratisering, selvom der lige nu er en erkendelse af, at vi har brug for en ny styring.

Tiden kalder på, at man ruster sig lokalt ude på arbejdspladserne i et arbejdsfælleskab bestående af både medarbejdere og ledere.

For at være en god leder har man brug for feedback. Man kan ikke være en god leder uden opbakning fra medarbejderne. Omvendt skal medarbejderne forvente god ledelse og fortælle lederne om, hvad det er. Det samme gælder for medarbejderne. Det er en løbende helt legitim dialog, man skal have, for at organisationer kommer til at lykkes.

Det at lykkes er derfor filtret meget mere ind i hinanden end to grupper af ledere og medarbejdere. De bør ikke være hinandens modsætninger, men skal være hinandens forudsætninger.

At skabe stærke `arbejdsfællesskaber´ er en vigtig del i en samlet strategi til at håndtere udfordringerne og at komme med gode fælles svar på dem.

Men der er på mange arbejdspladser opstået et modsætningsforhold mellem de to grupper.

Man har nok mest fokuseret på ledelsens ansvar og pligter på bekostning af også medarbejdernes ansvar og pligter. Det, man taler om, er at ledelsen har ansvar for dit og medarbejderne har ret til dat.

Der bliver hurtigt produceret os og dem-formuleringer. Os og vi, dem og de andre. Vi tænker ofte noget skidt om de andre. “De tænker kun på økonomi, de er kyniske. De udnytter os.”

I den anerkendende tilgang taler vi også om ledere og medarbejdere, men som hinandens forudsætninger – ikke modsætninger. De eksisterer i kraft af hinanden. Uden den ene gruppe bliver den anden overflødig.

Vi taler om begge grupper som organisationsmedlemmer. De er begge medlem af samme arbejdsfællesskab. De er et fællesskab. Det er sværere at have negative associationer om nogle, som indgår i samme fællesskab som en selv.

Det som er udgangspunktet har stor betydning for den verden, man er med til at skabe. Består verden af samarbejdspartnere eller modstandere?

Myten om den udnyttende ledelse er stærk og ødelæggende. Det er på høje tid at tænke langt mere fremsynede tanker, så medlemmer af det samme arbejdsfællesskab kan samarbejde frem for at modarbejde.

Dem omkring os lever altid op til vores forventninger – enten positivt eller negativt. Hvis man forventer meget lidt eller det værste, så forringer man uden at ville det lederens muligheder for at udøve god ledelse.

Man holder op med at spørge, informere, mm. På den måde bliver chancen for forandring forpasset. Hvad sker der? Medarbejderen ender med at få ret i sin lave vurdering.

Man overser imidlertid bare, hvordan man selv var med til at skabe situationen og hvad man kunne have gjort for at skabe noget andet.

I anerkendende følgeskab tager medarbejderen aktivt ansvar for sine forventninger til ledere og ledelse. Det er en fortsat forpligtigelse at forvente noget godt.

I praksis betyder det, at medarbejderen skal forvente engagement og kompetence fra lederen som medlem af samme arbejdspladsfællesskab, hvor medlemmerne har meget at mødes om og udrette sammen.

Nogen vil helt sikkert have indvendinger. Ja, der er forskel på, hvor dygtige ledere er og der er sikkert mange forskellige opfattelser af, hvor dygtig en bestemt leder er.

Men medarbejderens forventninger til lederen er i høj grad med til at skabe ledernes vilkår for at dygtiggøre sig.

Opleves lederen som udygtig, så er der i dette perspektiv ikke tale om dårlige lederegenskaber, men derimod om et mindre velfungerende samarbejde. Begge parter skaber kvaliteten af ledelse og begge har mulighed for at forbedre ledelse.

Ønsker man sig en bedre leder, kan man som medarbejder tænke, tale, og handle mere medansvarligt og konstruktivt overfor sin leder. Det vil sandsynligvis tilsvarende ændre lederens tale, tanker og handlinger.

Der har været et stort fokus på lederes ansvar for god ledelse. Det er logisk nok på tankeplanet, men i praksis kan ingen ledere sikre god ledelse uden medarbejderes konstruktive samspil.

Ingen leder kan blive dygtigere uden tilbagemeldinger på, hvad der opleves som nyttige og mindre nyttige handlinger.

Der skal to til tango. Begge skal dygtiggøre sig i hver deres rolle. Medarbejder bidrager til ledelsesudvikling. Leder bidrager til medarbejderudvikling.

Sig det, når du oplever noget godt. Du skal også handle, når du oplever noget mindre godt.

Vi må gøre noget aktivt. Hvis man sætter sig tilbage med korslagte arme og venter på en ny leder eller at lederen ser lyset, så kan man komme til at vente længe. I mellemtiden bliver medarbejderen en del af problemet.

Det er et valg at se noget som lederen gør som noget positivt eller negativt. Man kan beslutte sig for, hvilket udsnit af den sociale virkelighed, som man får øje på og lægger vægt på.

Lederen har brug for invitationer fra medarbejdere til, hvad de kan gøre som gode, kloge ledere. Man får ikke en bedre leder, før man begynder at forvente det.

At følge sin leder betyder ikke at følge vedkommende som person eller menneske – men som repræsentant for den organisation, man er ansat i.

Hvorfor er dette særligt vigtigt nu? Det er vigtigere nu end tidligere at være opmærksom på den splittelse, der kan være mellem ledere og medarbejdere, når betingelserne og områderne er udsat for et meget stort pres. Pres på nedskæringer. Pres på bureaukrati. Jo mere presset området bliver, jo mere skal man træde sammen som stærke arbejdsfællesskaber – ligesom når man slutter ring arm i arm som et håndboldhold, der skal ud og lykkes på banen. Man skal gå tæt på hinanden, medarbejderne har muligheden for at komme med gode og innovative svar på de nuværende udfordringer. Hvordan vil vi styres og hvordan får vi bedst kvalitet og faglighed i spil, kan medarbejderne komme med svar på. Lederne kan stille rammer til rådighed, der muliggør disse svar og som involverer og udnytter medarbejdernes potentiale. Det er der flere og interessante veje til, men det er et andet kapitel.

Dette er skrevet med inspiration fra erhvervspsykologerne Maja og Magnus Haslebos bog `Når organisationer lykkes´. Tak til dem for at ramme noget vigtigt.

Jeg har holdt et oplæg i oktober 2016 på DS´ Ledersektions årsmøde om dette tema. Der kan læses om det her: http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=11000&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Ledere-NB-14-10-2016

Den gode historie: Gode historier i Frederikshavn sikrer politisk legitimitet

Det er fredag og Den Gode Historie – del 4 – er nu klar.

Dette er det mest innovative tiltag, jeg længe har set. De tillidsvalgte har stået i spidsen for at vende bøtten i Frederikshavn Kommune. De har gjort det ved, ja, at sætte fokus på at formidle “Den gode historie”.

Tanja fortæller: ”Vi har haft rigtig meget arbejdspres på center for unge, som vi ville italesætte på en anden måde for at få gjort noget ved det. Vi har haft mange besparelser, problemer med økonomien og der har været tvivl om vores organisering. Til sidst havde vi brug for at få vendt tingene på hovedet og få fortalt noget andet om vores arbejdsplads – altså få gjort noget andet.”

Det kalder jeg velfærdsaktivisme, faglig selvtillid og at gå angstfrit ind i at sætte fokus på, hvad de er dygtige til og hvorfor deres indsats er en rigtig god investering. De har hidkaldt borgmester og politiske udvalg for, at de ved selvsyn kan se den værdi, de skaber.

Det har ført til et helt andet syn på afdelingens arbejde. Enheden har fået en masse positiv goodwill hos de politikere, der var derude. Før var der et rygte om, at de ikke havde styr på økonomien og der var uklarhed om deres arbejde. De meldte tilbage, at det havde været spændende at se og mærke arbejdet, viljen til at arbejde sammen og hvor meget det betød, at man sad sammen organisatorisk for at kunne arbejde tæt sammen tværprofessionelt. De gik derfra med at kunne se meningen med selve idéen og det arbejde, der bliver udført.

Som Tanja siger: ”Nu har vi ikke en eneste politiker, der ikke ved, hvad ungeenheden laver og træffer afgørelser om.”

Dette er organiserende arbejde i høj potens. De benytter sig af et interessant virkemiddel, nemlig at bringe de faglige stemmer hen til beslutningstagerne. At dokumentere værdien af arbejdet. At sætte kød og blod på fortællingerne. Politikerne skal mærke det på egen krop for at forstå vigtigheden af, hvad der er på færde. Nøjagtig på samme måde, som når socialrådgivere ikke kan forholde sig til et udsat barn uden at tilbringe tid sammen med barnet i barnets omgivelser. Det er sket her.

Dette greb er især praktiseret af Christian Bason og MindLab, hvor man har bragt borgernes stemmer hen til beslutningstagerne ved fx at afspille lydoptagelser. Det har ført til store og vigtige beslutninger og forandringer.

De her gode historier er altså en direkte driver til at overbevise politikere om, at gode faglige rammer og arbejdsforhold betaler sig.

Når du ser videoen, så bid mærke i disciplinen i tilgangen og den ånd, som de gode historier er skabt i. Alle har bidraget med historier gennem en kædemail. Se på væggen i videoen. Du ser malende beskrivelser af, hvilken forskel, socialrådgiverne gør i deres arbejde. Det er også proof of concept. Tilgangen virker og håbet er, at andre klubber og arbejdspladser kan blive inspireret heraf. Del historien med dine kolleger.

Her følger lidt om det metodiske, som du måske kunne være interesseret i at høre om. Tanja tog initiativ til at danne en arbejdsgruppe sammen med de andre tillidsvalgte på tværs af alle afdelinger i ungeenheden. Arbejdsgruppen planlagde et arrangement, hvor de skulle formidle de gode historier til borgmester og udvalgsmedlemmer fra Børn og Unge-udvalget og Beskæftigelsesudvalget. Det blev til en rundtur for de politisk valgte, hvor de kunne se, mærke og høre det, som de kunne. Der var også inviteret presse med.

Tanja startede kædemailen med at skrive to historier ud til alle. Succesen krævede, at alle i arbejdsgruppen var med til at holde mailen i gang. Der var medsendt en lille vejledning i, hvordan man skulle svare til alle og hvad man kunne tænke på, når man skrev den gode historie.

Tanja fortæller: ”Den gode historie skulle være individuel og handle om noget, hvor man har den der yes!-følelse. Succeserne ligger ikke kun i det, man kan måle i statistikker. En borger havde fx ikke sagt noget i et år. En mentor havde så vist, at han var blevet ved med at være der, så borgeren til sidst begyndte at tale og åbne sig. Det handler altså om at vise, hvad det er for en målgruppe, vi arbejder med, hvilke behov vi har, hvad det er for et arbejde, vi sidder med, men også hvad det er for rammer, der er brug for. Se her, hvad vi kan gøre, hvis vi får muligheden.”

Historien om de gode historier begynder 2 minutter og 30 sekunder inde i videoen.
Stor tak til Tanja Juul Nielsen og Dorthe Hvolbæk Holst Jensen med flere.

Se videoen her: https://1drv.ms/v/s!AoqBQULtJdyFbJHBZ6iHpzey0y8

Den gode historie: Relationelt tværgående arbejde får udsatte borgere i job og uddannelse

rikke-sandvad-og-co

Traditionen tro kommer der hver fredag eftermiddag Den Gode Historie fra praksis i socialt arbejde. Her er del 3.

De her socialrådgivere, en socialformidler, ergoterapeut og cand.pæd.psych fra Silkeborg Kommune – de kan noget helt særligt!

De har gennem relationelt og koordinerende arbejde med de mest udsatte familier fået forældre i job eller uddannelse gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer; beskæftigelse, familieafdeling, etc. For 40 procent af dem er det lykkes. Gode rammer til at udføre godt socialt arbejde kan i den grad betale sig!

Rikke Sandvad Rasmussen fortæller:
“Målgruppen er borgere på kontanthjælp, som også har en kendt sag i familieafdelingen. Vi har primært enlige mødre, som har været kontanthjælpsmodtagere i en lang årrække. Ca. 40 procent af borgerne har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en blanding af ordinær beskæftigelse, uddannelse, fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende.

Børnenes skolefravær er desuden reduceret væsentligt og flere har fået en fritidsinteresse eller for de unges vedkommende et fritidsjob.

Vi arbejder med inddragende metoder som Signs of Safety, netværksmøder og familierådslagning. Det er det relationelle og koordinerende arbejde, som virker. Vi bruger jo meget os selv og familierne er forskellige, så det kan se helt forskelligt ud fra familie til familie.

Vi har myndighed på familie og beskæftigelsesdelen. Vi har hyppigere kontakt med familierne end vanligt og bruger også meget hjemmebesøg. Som det har set ud her i projektet har vi haft ca. 10 familier hver pr. casemanager. Vi har ca. 50 familier indskrevet og er 5 casemanagere.

Vi prøver at have en empowermentorienteret tilgang, dvs. at følge borgernes egne drømme og hjælp til selvhjælp, men vi har de samme rammer som i familie- og beskæftigelses afdelingerne.

Vi har mandag til tirsdag været på tur til København. Først skulle vi besøge Finansministeriet. Derefter var vi til DS’ konference om fattigdom på Arbejdermuseet. Dagen efter var vi til konference, en neurodag om hjernen i et socialt perspektiv.”

Lone Vieland Mortensen knytter nogle særlige kommentarer til hvorfor lige et møde i Finansministeriet:
“Når vi var inviteret til Finansministeriet var det fordi vi havde besøg af dem ultimo august. Når de interesserer sig for os, er det fordi vi leverer nogle gode resultater i relation til vores målgruppe – som er meget udsat. Det er familier som er på kontanthjælp (ikke sjældent 15-20 år) og som også har en sag i familierådgivningen. Vi har fået en meget pæn procentdel i uddannelse eller de har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnenes skolefravær er faldet, børnene kommer i fritidsaktiviteter, børnene har fritidsjob. Det vil med andre ord sige: Vi kan noget …. Og vi kan dokumentere det.”

Dette skulle STAR og Beskæftigelsesministeriet interessere sig rigtig meget for. Jeg siger det igen – gode rammer og de rette kompetencer skaber resultater.

Har du en god historie fra din praksis, som alle andre bør høre om, så skriv den til mig eller optag en video, hvor du fortæller historien og send den til mig. Send til ncb@socialraadgiverne.dk eller på en besked via Facebook.

Fra venstre: Rikke Sandvad Rasmussen, Louise Plett, Christina Hansen, Hanne Toft, Anne Mundbjerg, Lone Vieland Mortensen og Mia Bendixen.

Den gode histore: Sociale problemer opløses – et nyt liv begynder

Nu kommer ”Den gode historie” nr. 2. Hver fredag eftermiddag går vi på weekend med en god historie fra praksis. Denne er sendt ind af skolesocialrådgiver Charlotte Vindeløv. Hold på hat og briller! Dette er socialt arbejde in action.

Inden I læser skal I tænke på en ting, synes jeg. Dette er ikke bare en god historie. Det er en fortælling om, hvad en socialrådgiver rent faktisk laver. Det er en fortælling om, hvad der sker i den sorte boks hver eneste dag tæt på udsatte mennesker.

Derudover så er det en c a s e. Med case mener jeg et eksempel, der tjener det formål at forstørre noget særligt. Her er essensen ikke en kritik af forholdene. Her er essensen dels et fokus på, hvad der virker og dels er det en illustration af, hvad socialrådgivere som oftest møder – hvad er det, vores tid går med hver dag? Dét kan inspirere til – fra en anden men vigtig kilde – hvordan forholdene bliver forbedret i praksis. Ikke kun fordi det kan betale sig, men også fordi det er det, som jo driver alle i og omkring socialt arbejde: At lykkedes med menneskerne.

God læselyst og god weekend!

Historien begynder her:

”Kære alle, der læser med. Til hverdag er jeg skolesocialrådgiver. Jeg arbejder på flere skoler det meste af min tid. Jeg vil fortælle en historie om en 14-årig pige. Hun har tiltagende fravær fra skolen, som nærmer sig de 20 procent ultimo marts 2014. Det får automatisk tankerne hen på en underretning til kommunen.

Skolelederen og klasselæreren inddrager mig i et netværksmøde, hvor eleven og hendes mor deltager. Klasselæreren har tidligere beskrevet problemet for barnets hjem men uden bedring.

På mødet taler vi om problemet, som fører til følgende forklaring på fraværet: Hun har ofte ondt i maven/ondt i hovedet og andre gange er det svært at få hende motiveret til at stå op. Hun er en elev, som klarer sig fagligt godt på trods af fraværet. Hun er lidt motorisk udfordret. Hun kan lide at læse bøger. Hun har lidt sociale kontakter i skoletiden, men ikke så meget i fritiden. Hun har et stort ønske om at gå til dans, uden de har råd til det.

På mødet bliver det aftalt, at fraværet skal ned, da skolen ellers må underrette familieafdelingen. Mor skal sørge for, at hendes datter kommer til læge for at afklare, om der er noget fysisk i vejen, eller om det er psykosomatiske symptomer. Jeg kommer på hjemmebesøg og drøfter udfordringen med mor i at få pigen op og af sted hver dag. Der bliver startet samtaler op med pigen ugentlig, når jeg kommer på skolen. Jeg forsøger også at finde ud af en mulighed for at komme til at gå til dans trods den knappe økonomi. Derfor undersøger jeg alternative løsninger som fx Broen.

Mor er på daværende tidspunkt i flexjob 4-5 timer om tirsdagene, men ellers hjemme. Hun er alene med pigen og hendes lillebror, og hun har gået hjemme i mange år, da hun har haft nogle indlæggelser bag sig pga. sygdom. De har et stort familienetværk, som dog er præget af problemer og som også bor langt væk. Dog virker de tæt forbundne med ældre fraflyttede søskende og har jævnligt store familiefester i hele familien, hvor alle møder op.

Pigen har tidligere haft kontakt med sin far, men dette blev fravalgt, da det ikke fungerede stabilt, og fordi pigen ønskede det skulle ophøre. Hun har en ældre storesøster, som bor i nærheden, hvor hun til tider har taget ud for at få fred fra konflikter og skænderier med lillebror og mor.

Via hjemmebesøget og samtalerne med pigen får jeg indblik i familiens begrænsninger og ressourcer. Bl.a. viser der sig at være en rød tråd mellem mors fortælling om sine sygeforløb og pigens angst for at gå til læge. Jeg både presser på for at kommer over denne barriere og tilbyder mig samtidig som en allieret, som gerne går med ved dette første lægebesøg i et forsøg på at få skabt fornyet tillid til det at gå til lægen.

De gennemfører lægebesøget selv, og kommer med en tilbagemelding til mig og skolen om, at hun skal gennem flere undersøgelser. Da undersøgelserne er afsluttet, finder de frem til at to indre organer ligger modsat placeret end det normale, men at dette ikke bør fremkalde disse mavesmerter, som pigen beskriver. De opfordres til at bruge smertestillende ved fortsatte mavesmerter.

Som tiden går, forsvinder hendes ondt i maven og hun omtaler det aldrig i dag. Ligeledes forsvandt hendes angst for at gå til læge – og det at få taget blodprøver, ved at mor pressede på og fik aftalt tid hos lægen.

De ugentlige samtaler (med undtagelse af skoleferierne) spænder vidt og bredt – fra ny nysgerrighed på hendes manglende kontakt til hendes far afstedkommet af den kommende konfirmation, veninderelationer, det at kunne være vedholdende, hvordan tager man sig godt og fornuftigt af sig selv, irritation og konflikter med en mindre lillebror, forventninger og ønsker til sin mor, forskellige interesser – også fagligt, samt selvfølgelig drømmen for fremtiden.

I dag er vi i udfasning, da meget går bedre, og derfor er samtalelængden mere 20 min. frem for en time – og kun hver 14 dag.

I samtalerne har fokus været på at forstørre det, som går godt og der, hvor hun lykkes godt, når hun har omsat og brugt den råd og vejledning, som hun har fundet anvendelig. Når vi har drøftet der, hvor udfordringerne var, har vi i dialogen fundet en løsning på det i fællesskab. Jeg har foreslået måder at tænke om en given problemstilling, måden den kan håndteres praktisk set, foreslået nogle, som kan være hjælpere, hvis man beder om det eller haft fokus på, hvordan man også sætter grænser konstruktivt og hvordan man selv kan være proaktiv.

Sideløbende lægger jeg mærke til, at når vi følger hendes fraværsprocent slavisk, så bliver hun mere og mere motiveret for at nedbringe procenten. Så det bliver hurtigt et ugentligt punkt og i dag efter sommerferien ligger hendes procent fortsat på 0.

Hendes drøm om dans blev løst via et sommerferietilbud, som førte til, at hun sidenhen blev tilbudt friplads i de efterfølgende sæsoner. I dag er hun også kommet på teaterhold samme sted udover dansen. Stedet involverer sig ved flere by-arrangementer, som giver deres elever muligheden for at optræde i det offentlige rum, hvilket helt sikkert har budt eleven på både gode oplevelser og mere selvtillid. I år er der kommet et par nye på holdet, som er klassekammerater med pigen.

Hun klarer sig fagligt fortsat rigtig godt og bedre nu, hvor hun er til al undervisning – hun drømmer om at læse jura. På samme måde har hun også opnået et tættere forhold til veninder i klassen, da hendes fremmøde er stabilt og hun har involveret sig mere med vennerne – også i fritiden.

Hun har på min anbefaling i forhold til, at hun kom for sent om morgenen, brugt konfirmationspenge på at købe en cykel, så hun selv kunne cykle i skole og derved sikre sig at komme til tiden. Det er hun begyndt på, men hun har svært ved at fastholde rytmen i det, men skubber nu selv på derhjemme i forhold til, at de kommer af sted til tiden, så hun kan møde rettidigt. Hendes cykel bruger hun så meget i weekenderne, hvor hun har opdaget den frihed, det giver hende, frem for at skulle vente på mor evt. ville eller kunne køre hende.

I sidste uge, da vi talte sammen, kom hun glædesstrålende og fortalte, at hun selv havde mailet til en efterskole, som hun gerne ville på i 10. klasse. Hun vidste, at hendes mor aldrig ville få råd til dette, og havde beskrevet dette i den mail, hun havde sendt. Det medførte, at hun og hendes mor nu er inviteret til et møde, hvor de har talt om nedsættelse af efterskole-taksten til den halve pris.

Når jeg spørger hende, hvad vore samtaler har bidraget med i forhold til hendes udvikling, så svarer hun følgende:
– Tillid til at hun kunne noget, gav hende lyst til at vise, at hun kunne.
– Det hjalp, at jeg har haft fokus på at forstørre det, som hun lykkes med, så hun selv kom til at indse det.
– At der var et konkret mål, gav hende noget at styre efter – og i dag har hun lyst til selv at opstille nye mål for sig selv og gå efter dem.
– Sådan som hun undervejs i forløbet har fået mere selvtillid og fået vist, at hun kan noget, har også medført, at mor bakker hende mere op, da hun også tror på, at hendes datter kan noget. Det er lidt den omvendte cirkel, men bare det virker!

Når vi drøfter om hun kan undvære vores samtaler, siger hun, at det er ok at trappe ud, men at hun fortsat føler behov for at have et rum, hvor hun kan komme af med det, som hun har i sine tanker. Jeg tænker ikke, der går længe før, vi har trappet ud, da hun pt. ikke længere kommer med egentlige problemstillinger, men mere blot fortsat har brug for bekræftelsen og anerkendelsen af alle de gode ting, som hun kommer og fortæller, at hun lykkes med.

Mine faglige overvejelser om fortællingen går på, ja, det blev et langvarigt forløb, men hun var engageret og mødte stabilt til samtalerne og rykkede sig i meget små skridt til at starte med. Jeg har også haft fokus på relationsdannelse og det at være en fortrolig voksen, da hun også var i en løsrivelsesfase i relationen med sin mor. I det har vi haft meget fokus på ønsker og forventninger og vilkår i pigens liv. I dag har hun en anden selvbevidsthed og ved hun kan og dur til noget.”

————-

Har du en god historie fra din praksis, som du synes “alle andre” bare MÅ høre, så send den til mig – skriv til mig her på Facebook i en besked eller til min mail på ncb@socialraadgiverne.dk.

Afskaf kontanthjælpsloftet – skadevirkningerne vil være uoverskuelige

Det er overvældende så mange, der faktisk vil bidrage, når man rækker ud. I går rakte en socialrådgiver ud med en historie om en far, der i magtesløshed spurgte forvaltningen om, hvem der fremover kan forsørge hans barn. Nogle dage tidligere så vi socialrådgivere gøre opmærksom på underretninger, som de i familieafdelingen modtager fra beskæftigelsesafdelingen pga. udsigt til, at børn og familier bliver sat ud af deres bolig.

Jeg begynder at blive vred på de mest udsatte menneskers vegne. Jeg mener, at en særlig gylden grænse er overskredet i forhold til, hvad man kan tillade sig som politikere, hvis opgave det er at tjene borgerne. At gøre de allermest svageste i vores samfund til storpolitik burde vi holde os for gode til.

Jeg er med på, at vores ressourcer er knappe og at vi skal spare. Jeg er også med på, at der skal stilles krav til de mennesker – som kan – til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man modtager kontanthjælp.

Men når virkeligheden nu begynder at ramme os med de eksempler, som denne far giver udtryk for, så håber jeg, at det vækker til besindelse hos politikerne.

Jeg spørger derfor:
1. Har regeringen udarbejdet et beredskab for de mange mennesker, som formentlig nu bliver sat ud af deres bolig? En konservativ beregning fra AE siger, at det vil ramme 7.000 børn.

2. Har regeringen et overblik over, hvad dette kommer til at koste i afledte udgifter og i mange følgeudgifter hertil? Det vil blive tusinde gange dyrere i praksis end den besparelse, der er indhentet på kontanthjælpsloftet.

Mit gæt er, nej, det har beskæftigelsesministeriet og finansministeriet ikke regnet på.

Det vil belaste kommunerne massivt – dels i enkeltansøgninger og fogedforretninger, når familier skal sættes ud. Vi vil se flere familier med børn, som bliver angste, fordi deres mest basale behov om bolig og mad ikke bliver tilgodeset. Børn mærker alt. Bare det, at de frygter, hvad der kan ske, er nok til at skade deres trivsel. Vi vil se flere familier, der bliver splittet. Har KL forholdt sig til disse spørgsmål?

Vi begynder at se, at der kommer underretninger fra beskæftigelsesafdelingerne til familieafdelingerne, som går på bekymring for, hvad der skal ske med børnene, når de bliver sat ud af deres bolig. Hvilke værktøjer og reelle muligheder for at hjælpe har familieafdelingerne? Hvordan mener regeringen, at socialrådgiverne skal vejlede de mange forældre? Mener regeringen, at dette vil være et grundlag for en anbringelse?

Det skaber en meget stor konflikt mellem beskæftigelse- og familieafdelingerne, for hvem skal betale regningen? Så kan vi bruge al vores tid på det – at argumentere frem og tilbage mellem afdelingerne for, hvor denne regning skal betales fra og med hvilken lovhjemmel.

Lad os lige prøve at opregne udgifter og formodede effekter indtil videre:
– Fogedforretninger koster penge og tid. Det indeholder advokatsalærer og ekstra gebyrer til især forældrene. Det er dyrt. Det kan gældsætte forældre i mange år frem og således belaste deres økonomi kronisk fremover.
– Forvaltningerne kommer i nogen tilfælde til at betale disse gebyrer og restancer til bolig, for hvem skal ellers holde hånden under disse familier?
– Nogle familier vil ende med at skulle klare sig selv. De skal satse på at kunne bo hos familie eller i netværk. Det er vigtigt, at man forstår denne situation som en krise i familiens liv. Det vil påvirke børnenes skolegang og trivsel. Det er med garanti farvel til skyggen af en ferie og dækning af de udgifter, som hører til et helt almindeligt liv i Danmark i skole og fritid.
– Hvis denne situation påvirker børnenes trivsel og hvis der derfor lander en underretning i familieafdelingen, så vil det betyde, at man skal gennemføre en § 50 undersøgelse.
– En § 50 undersøgelse undersøger barnets omsorgssituation og tager sammenlagt typisk en uges arbejde at gennemføre. Kommunens opgave er ifølge loven at føre tilsyn med alle børn og unge. Hvis der er grund til bekymring skal kommunen sætte ind med foranstaltninger, der kompenserer for barnets mistrivsel.
– De foranstaltninger kan være familiebehandling, kontaktpersoner, psykologbistand. Disse foranstaltninger er kostbare – og vi kender alle kommunernes allerede massivt trængte økonomi.
– Det sker ikke så tit, men hvis familien ikke kan finde et egnet tag over hovedet til børnene og sikre deres ophold, så har kommunen pligt til at tilbyde barnet et ophold. Dvs. barnet skal anbringes udenfor hjemmet. Det er særligt kostbart og mit gæt er, at det vil vi se mere af i den kommende tid.
– Pædagoger, skolelærere, psykologer, socialrådgivere, med flere – alle der møder disse børn i hverdagen vil stå med endnu et problem, de skal prøve at løse. Det tager tiden fra andre vigtige opgaver.
– Læg dertil øgede udgifter til kriminalitet og sort arbejde.

Der begynder at tegne sig et billede af, hvad en sådan lovgivning kan medføre i praksis. En masse negative spiraler. Vi skaber selvsagt fattigdom og mangeartede kriser, men vi skader også – muligvis uopretteligt – den sociale mobilitet. Det klinger derfor hult, når der i andre sammenhænge tales for at styrke den sociale mobilitet. De mange anstrengelser vil være mere eller mindre forgæves. Vi skal skabe positive spiraler!

Vi har kun set begyndelsen. I DS vil vi fortsætte med at dokumentere eksemplerne, anonymt og med navns nævnelse – det er helt op til dig, socialrådgiver, som skriver til os. Det er i sådanne situationer, at vi som socialrådgivere bliver socialpolitiske aktører. VI har pligt til at vise skadevirkningerne af den lovgivning, vi er sat til at administrere.

Hvilken styring skal sættes i stedet?

Det er ikke første gang, at et parti har foreslået en ny styring. Det har heddet mange ting gennem tiden; regelsanering, regelforenkling, afbureaukratisering, ny styring, mv. Nu hedder det et opgør med kontrol.

Men der er momentum og det er nu, at der skal smedes. Derfor er det samtidigt det bedste tiltag, der er set længe. Overskriften er rigtigt og præcist framet – det er rettet mod en omfattende kontrol, som har vidt forskellige motiver bag sig.

Jeg ser Socialdemokraternes udspil som en samlet anerkendelse af, at skal vi som fagprofessionelle skabe langt større værdi for mange mennesker i vores samfund, som igennem sit liv ikke kan undgå at støde ind i problemer, så kræver det et meget stort opgør – at vi gør op med en masse meningsløs styring. Mange konstellationer er blevet voldsomme dyre og usammenhængende. Vi bruger overordnet en meget stor del af vores tid forkert. Det maser vores gode arbejdsmiljø. Det kompromitterer grundlæggende vores kerneopgaver.

På beskæftigelsesområdet er det helt sort. Kategorierne er blevet så mange og så differentierede, at stort set al tiden går med en afklaring inden for mange forskellige bestemmelser, kriterier og ydelser frem for at arbejde direkte med borgeren, så borgeren kommer i arbejde eller uddannelse. Tænk, den værdiskabelse måler man faktisk ikke på i dag.

På børneområdet har vi ikke tid til at gøre børn og forældre til deltagere i deres egen sag pga. dokumentationskrav og opgaver, som primært computeren kræver. Det betyder, at vi langt fra kan skabe forandring for børnene. De møder teknokrater og stressede tomme blikke frem for at møde et menneske, der er til rådighed. Som familieplejekonsulenterne siger: Det er jo ikke papirarbejde, der får en anbringelse til at fungere.

På psykiatriområdet skal man hele tiden registrere sine ydelser for at fastholde finansieringen af sin egen stilling. Det er en uhensigtsmæssig økonomistyring, som har mange bivirkninger. Kun sundhedspersonale kan registrere ydelser og mange ydelser tæller ikke med mindre, der er tale om reel `konfrontationstid´. Al arbejde med telefon, mail, osv. tæller ikke med, skønt det ofte skaber forandring. Vi kan finde en langt mere begavet måde at styre på.

På skoleområdet ser vi lignende dårlige måder at styre på. En af de mest frustrerende opgaver i folkeskolen lige nu er arbejdet med læringsplatforme. Her foregår et omfattende dokumentationsarbejde, som meget få lærere mener gør undervisningen bedre.

Listen kunne fortsættes med læger, sygeplejersker, psykologer, SOSU-assistenter, mv.

Det er forklaringen på offentligt ansattes enormt pressede arbejdsmiljø. Det er faktisk – vil jeg mene – også kilden til, at ytringsfriheden på mange måder er under et kæmpe pres. Området for udsatte børn og unge i kommunerne er et mønstereksempel herpå, fordi det juridiske rigide fokus på fejl og procesregulering fører direkte til en fejlfindingskultur, som er usund og skaber negative konsekvenser for både borgere, medarbejdere og ledere. Får vi gjort op med de mange negative spiraler, som denne kontrol indebærer, så vil min påstand være, at så kommer vi meget af det pres på ytringsfriheden, der findes i dag, til livs.

Det store og svære spørgsmål er imidlertid – hvad sætter vi i stedet? Hvilken ny styring skal vi foreslå? Her skal fagbevægelsen se at komme i gear og producere et samlet forslag til en bedre styring, fordi vi er konsekvenseksperterne ude i yderste led. Vi skal være løsningsorienterede og overblikke den samlede styring. For hverken partier, ministerier eller styrelser har svarene. Det skal vi hjælpe hinanden med! Vi har faktisk arbejdet med det i Dansk Socialrådgiverforening de seneste to år. Vi har derfor forslag til nogle forsigtige men alligevel solide greb. To af dem kommer her.

1. Vi ser et stort håb i at begynde at styre på outcome, dvs. på hvad borgerne reelt får ud af samarbejdet med os, dvs. selve indsatsen omkring borgerne frem for at styre kvantitativt på proces, som ikke fremmer kvalitet. Procesreguleringen har derfor i forlængelse af Mette Frederiksens signal også nået sin endestation.

Forestil jer, hvis vi styrede på outcome på tværs af alle store velfærdsområder og at tiden vi bruger i dag til en meget stor del af dokumentationen blev vekslet til relationelt og håndholdt arbejde. Hold k… vi ville kunne rykke mennesker til et helt andet niveau og det ville være den egentlige begyndelse på vidensbaseringens æra. Det ville også stille nye krav til fagprofessionelle. Vi ville skulle modtage kritik på vores arbejde tæt på og kontinuerligt, men det er jo en central værdi i vort etiske kodeks.

2. Det, som man skal sætte i stedet for, er at bygge styringen op omkring relationer i socialt arbejde – på alle store velfærdsområder. Det kræver nye værktøjer til at styre på kvalitet og at validere kvalitet tæt på borgerne. Nogle af dem findes, nogle er på vej og andre skal opfindes på ny. Hvis vi i stedet for begynder at styre på kvaliteten i relationerne og det faktiske outcome, så vil der både være kvalitet og råd til velfærd på den lange bane.

Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at handle nu, fordi vi nærmer os en afgrund pga. stigende efterspørgsel, en ekstrem tidskrævende regulering og samtidigt faldende ressourcer. Det drejer sig om at udvikle en egentlig vision for udviklingen af den offentlige sektor. Det drejer sig om at fremtidssikre velfærden. Det drejer sig om at udvikle og forbedre fagprofessionernes praksis.

Mit spørgsmål til alle interesserede her er: Hvordan er styringen besværlig og en dårlig investering på dit område og i din funktion? Hvilken styring skulle træde i stedet for? Kom med forslagene og idéerne! Lad os nu smede i fællesskab, mens jernet er varmt. Du kan også ringe til mig – vi er flere, der lige nu danner alliancer til at mobilisere forslag til en ny styring og vi er interesseret i at høre fra alle, der vil bidrage. Jeg træffes på mobil 51 52 07 59. Det er lige så meget en bevægelse, som det er et konkret udviklingsarbejde.

Hvis du besvarer dette indlæg, så hav venligst i tankerne, hvad du ser som styring af hensyn til økonomien og hvad du ser som andre rationaler bag styringen. Det kan fx være for at skabe statistik, for at sikre minimumsstandarder eller andet.